Project Management Construcții și Infrastructură

Planificare proiecte liniare în diagrama timp-distanță

Servicii de asistență în planificarea proiectelor de infrastructură prin metoda liniei de echilibru folosind TILOS 9.
 • Asistență în planificarea proiectelor de construcții autostrăzi, căi ferate, drumuri, tuneluri, rețele de canalizare și alimentare cu apă, reabilitarea și întreținerea sezonieră a drumurilor, folosind metoda liniei de echilibru.
 • Asistență în elaborarea documentației de ofertare pentru licitații, transpunerea planificării de proiect în diagrama timp-distanță (conform cerințelor din caietele de licitație – linia de echilibru).
 • Diagrama mișcărilor de pământ pentru lucrări de terasamente.
 • Graficul de utilizare al resurselor(manopera și utilaje), cash-flow.
 • Configurare bibliotecă personalizată de resurse (utilaje și vehicule)
 • Inregistrări de progres și analiză de tipul planificat vs realizat.
 • Rapoarte personalizate

Consultancy services for project planning in time-distance diagram using Tilos 9

 • Project schedules in time-distance diagrams for infrastructure works (highways, railways, tunneling, pipe networks, roads maintaining and rehabilitation)
 • Planning assistance for tenders
 • Mass Haulage diagrams
 • Resource usage and costs histograms
 • Customized resource libraries (permanent resources, equipment and vehicles)
 • Progress recording and baseline comparison, planned vs actual analysis
 • Customized reports
Prețul pentru un astfel de serviciu se face după o evaluare atentă a proiectului dorit.

Solicitare clarificari si comentarii

Introduceți solicitarea dumneavoastră.

Select your currency / Selecteaza moneda
EUR Euro